Ingrid Høiskar Borgfjord

1986, The School of Language, Space and Scale Skolen for Sprog, Rum og Skala

22 autosomer

I

II

III En gang bar jeg to kofferter ned fra et fjell, fyldt med sten, fordi jeg trodde jeg hadde funnet diamanter. Skulle ønske jeg kunne gjort det samme i dag

Autosomer er de kromosomene i en organisme som ikke er (allosomer).

Mennesket har 22 autosomer og ett par kjønnskromosomer. Autosomene koder for de fleste egenskapene i et individ.

Jeg lukker øynene

forestillingen borte

fra kjelleren hører jeg stemmen

si til

min far

Jeg kaldte henne din sønn

 

mummel og latter fra publikum

 

trekker dynen over hode for å forsvinne

inn i søvnen

og det uvisse