Kåre Frang

Billedhuggerskolen Charlottenborg

email@kaarefrang.eu

Kåre Frang (f. 1992)
email@kaarefrang.eu
kaarefrang.eu
instagram.com/kaare_frang

For Afgang, Frang exhibits a video work and three sculptures. In the video, a person repeatedly falls to the pavement in slow motion. Frang uses personal experiences as a springboard for exploring the fragility of life, as well as structures of support and care. The work is in dialogue with three large ceramic earthenware sculptures, all of which are upscaled versions of traditional maternity pots (barselspotter) from the 1800s. Maternity pots, known since the 16th century and up until the uprising of the welfare society, were used as containers for food gifted to women after giving birth from neighbors and the local society. This work starts a conversation about how we help each other through gestures of comfort and support, while pointing to the practical and logistical conditions of coming together in a moment of fragility.
In these works, Frang is working with change. The video focuses on how we experience and deal with change ourselves, while the maternity pots question how we handle big changes when they appear in the lives of others, and as a society. The works can be read in relation to our welfare state and care systems but also from the artist’s own experiences dealing with chronic pain and parenthood.

 

Kåre Frang, Changes, 2020.
Kåre Frang, Changes, 2020. Red clay, chamotte, pipe clay, copper oxide, manganese, iron oxide transparent glaze
Kåre Frang, Changes, 2020. Red clay, chamotte, pipe clay, copper oxide, manganese, iron oxide transparent glaze
Kåre Frang, Changes, 2020.
Kåre Frang, Changes, 2020.
Kåre Frang
Kåre Frang, Changes, 2020 (video-still). Slow-motion video, foley audio.
Kåre Frang, Changes, 2020.
Kåre Frang, Changes, 2020. Red clay, chamotte, pipe clay, copper oxide, manganese, iron oxide transparent glaze
Kåre Frang, Changes, 2020. Red clay, chamotte, pipe clay, copper oxide, manganese, iron oxide transparent glaze.

Til Afgang udstiller Frang et videoværk og tre skulpturer. I videoen falder en person gentagne gange til jorden i slowmotion. Frang bruger personlige erfaringer til at udforske livets skrøbelighed, så vel som støtte- og omsorgsstrukturer. Værket er i dialog med tre store lertøjsskulpturer, der alle er overdimensionerede reproduktioner af traditionelle barselspotter fra 1800-tallet. Barselspotter kommer fra en gammel skik kendt fra 1600-tallet frem til velfærdssamfundets udvikling, og blev anvendt som beholdere til mad foræret til barslende kvinder af naboer og lokalsamfund. Dette værk starter en samtale om, hvordan vi hjælper hinanden gennem omsorgs- og støttegestusser, men det peger også på de praktiske og logistiske betingelser, der skal til for at støtte hinanden i skrøbelige øjeblikke.

I disse værker beskæftiger Frang sig med forandring. Videoen fokuserer på, hvordan vi oplever og selv bearbejder forandringer, mens barselspotterne stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vi håndterer forandringer i andres liv og som samfund. Værkerne kan læses i relation til vores velfærdsstat og omsorgssystemer, men også ud fra kunstnerens egne oplevelser med kroniske smerter og forældreskab.