Emil Toldbod

1982, The School of Sculpture Charlottenborg Billedhuggerskolen Charlottenborg http://emiltoldbod.dk

At first glance pyrite seems appealing. With its straight lines and shining surfaces – mineral cubes of iron and sulphur. A random meeting with a man changed my immediate interest into something more. The man was a geologist. I don’t recall his name and the overall conversation is just a blur today but there was one thing he said that I still remember very clearly: “The Pyrite seeks the perfect cube”. What a fantastic way to describe a mineral. With his description he had personified an otherwise dead material. He had awoken the Pyrite for me and had left me with one single question: Did a Pyrite exist in a cubically perfect shape? The thought of the perfect cube grew in my head and I understood that I had to make an attempt to find the perfect Pyrite.

Ved første øjekast virker pyrit tiltalende, med dens rette linjer og skinnende flader; mineralske kuber af jern og svovl. På grund af et tilfældigt møde med en mand ændredes min interesse sig til noget mere. Manden var geolog. Jeg erindrer ikke længere hans navn, og den overordnede samtale er i dag også kun et sløret minde, men jeg husker meget tydeligt én ting han sagde: ”Pyrit søger den perfekte kube”. Det var for mig en helt fantastisk måde at beskrive et mineral på. Med beskrivelsen personificerede manden et ellers dødt materiale. Han vækkede Pyrit til live for mig, og efterlod mig med ét enkelt spørgsmål: fandtes der en Pyrit perfekt kubisk i form? Tanken om den perfekte kube voksede i mit hoved, og jeg forstod, at jeg måtte gøre et forsøg for at finde den perfekte Pyrit.