Fredrik Tydén

1985, The School of Sculpture Charlottenborg Billedhuggerskolen Charlottenborg

The bronce sculpture

On occasion of his 30 years Jubilee as caster in bronce Peter Jensen has gived a course of bronce-casting to the Royal Danish Academy of Fine Arts, The School of Sculpture Charlottenborg. The students has, in co-operation with Peter Jensen, during this 2½ month course of spring 2015 cast several of their works in bronce and aluminium.

The exhibited bronce sculpture in the exit-exhibition by Fredrik Tydén has been cast during the course.

Bronceskulpturen

I anledning af sit 30 års jubilæum som broncestøber har Peter Jensen foræret Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, Billedhuggerskolen Charlottenborg, et kursus i broncestøbning. Kurset er et forløb i forsommeren 2015 over 2½ måned, hvor de studerende i samarbejde med Peter Jensen arbejder med og støber deres værker i bronce og aluminium.

Fredrik Tydéns bronceskulptur på afgangsudstillingen på Charlottenborg er støbt under kurset.